Loại

ý thức thời trang

Cách sống, ý thức thời trang

Kéo sợi chỉ với Leticia González: Quần áo cũ ♻️

Cuộc cách mạng quần áo cũ: Cuộc trò chuyện với Leticia González, chủ cửa hàng đồ cũ và tiết kiệm Oh Oh July, ở Granada. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cuộc trò chuyện thú vị giữa tôi với Leticia González, chuyên gia quần áo cũ và chủ sở hữu của cửa hàng Oh mang tính biểu tượng, Ôi tháng bảy ở Granada. Chúng ta nói về sự phổ biến ngày càng tăng của quần áo cũ, một lĩnh vực mà…

Tiếp tục đọc
moda, ý thức thời trang

thông đồng: Thương hiệu ASOS mới dành cho thế hệ Z 🧒🏻👧🏻

La nueva marca de ASOS, thông đồng, llega para aportar algo diferente a la industria de la moda enfocando su producto y filosofía a los más jóvenes. Reinventando la categorización de la moda, y concebida como un producto de género fluido, thông đồng, nueva marca asequible de Asos se pone a la venta en octubre. Una propuesta para el futuro, hecha por y para un público que quiere algo diferente de la

Tiếp tục đọc